Máy đếm tiền OUDIS

  • Máy đếm tiền OUDIS 9191

    Máy đếm tiền OUDIS 9191

    Máy đếm và kiểm tra tiền giả OUDIS 9191 Máy đếm và kiểm tra tiền giả polymer.đếm mẻ,đếm cộng dồn và phân loại các mệnh giá tiền. Máy kiểm tra tiền giả bằng mắt màu để kiểm tr màu sắc tờ tiền, mắt kiểm kích kiểm tra kích thước tờ tiền kiểm tra xuyên thấu tờ tờ tiền. Bóng tím bóng trắng kiểm tra … Đọc Thêm